Factura de energie electrică – explicații

Pentru că sunt foarte mulți care se uită la o factură de energie electrică și nu înțeleg ce reprezintă toate ”porcăriile” pe care trebuie să le plătească, am zis că încerc să fac puțină lumină.

Se dă poza de mai jos făcută și urcată pe Facebook de Tudor.

În colțul din dreapta sus este trecut tipul de tarif ales și anume CR JT. Este un tarif de tip monom cu rezervare și are două componente: taxa de Rezervare si taxa pentru Consum. Față de tariful monom fără rezervare CD JT (0,4330 lei/kWh), tariful CR JT este avantajos pentru locuințele (locurile de consum) unde se consumă mai mult de 44 kWh lunar. Pentru acest tarif dezavantajul intervine în momentul în care spațiul rămâne nelocuit, deoarece pe factura de energie electrică va apărea acest cost al rezervării (0,1562 lei * nr.de zile). Tariful CD JT este recomandat pentru casele de vacanță. Este motivul pentru care i se spune și ”tarif de cabană”.

Exemplu: Costul pentru 100 kWh in tarif CR JT într-o lună de 30 de zile este de 100*0,3247+30*0,1562=37,156 lei, iar in tarif CD JT  pentru aceeași perioadă este de 100*0,433=43,3 lei. O diferență de 6,144 lei.

Consum estimat reprezintă cantitatea de energie electrică pe care abonatul estimează că o consumă lunar. Aceasta este cantitatea de energie electrică pe care Furnizorul o facturează în lunile în care nu se efectuează citiri ale aparatelor de măsurare a energiei electrice, iar deasupra tipului de tarif ales (în acest caz CR JT) va fi trecut TIP-FACTURA: Estimat.  Când se efectuează citirea aparatului de măsurare a energiei electrice se emite o factura de tip Regularizare care conține consumul real înregistrat pe aparatul de măsurare într-un interval de timp (de obicei 3 luni). În factura de regularizare, din consumul real înregistrat se scad cantitățile de energie electrică facturate în estimat, facturându-se doar diferența.

Exemplu: În factura de Estimat1 s-a facturat o cantitate de 85 kWh, iar în factura de Estimat2 s-a facturat o cantitate de 90 kWh. În intervalul dintre două citiri consecutive a aparatului de măsurare s-a înregistrat un consum de 255 kWh. Astfel pe factura de regularizare, cantitatea de energie electrică facturată va fi 255-(85+90)=80 kWh.

Conform termenelor contractuale, factura de energie electrică trebuie achitată în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, care se datorează începând cu prima zi de scadență și sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare. Acestea sunt trecute la rubrica Sold penalizare energie. Ai întârziat cu plata facturii mai mult de 30 de zile de la data scadenței? Ești penalizat. Simplu.

Prin contract de mandat încheiat cu diferiți beneficiari, Furnizorul poate încasa pe facturi și alte taxe stabilite de legislația în vigoare. În acest caz, taxele pentru serviciile publice de radio și televiziune. Aceste taxe se supun acelorași termene de plată și penalități.

Mai puteți? 😀

Bun. Atunci continui…

Conform codului fiscal (dacă vă interesează număr și dată, căutați voi) energia electrică este accizabilă. Așa cum se plătesc accize pentru țigări, alcool sau combustibil, așa se plătește și pentru energie electrică. Acciza unitară este de 1 euro/MWh pentru consum necomercial și de 0,5 euro/MWh pentru consumul comercial. Consum necomercial este cel folosit pentru activități necomerciale, adică cele casnice: aspirator, frigider, fier de călcat, televizor etc.

Exemplu: Acciza consum necomercial pentru 100 kWh este de 1 euro * 0,1 MWh = 0,1 euro (1 euro = 4,3001 curs la 01.10.2011)

Și acum partea cea mai controversată: Contribuție cogenerare înaltă eficiență

Nu știu de unde până unde lumea a interpretat că această taxă este colectată pentru dezvoltarea rețelei electrice de distribuție sau transport sau pentru dezvoltarea parcului eolian. Nu e deloc așa. Cogenerare înseamnă producere simultană de energie electrică și energie termică. Mai pe scurt: CET=Centrală electrică de termoficare. Ele sunt beneficiarele acestei noi taxe. Cât de eficiente sunt puteți verifica voi. Deocamdată cred că această taxă ar trebui să acopere diferența între costul de producție și prețul de vânzare.

Dacă ar fi să am o părere personală vizavi de acest subiect, nu pot să mă gândesc decât la ajutoarele oferite celor care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. Dar ce știu eu?

Întrebări?

*Prețurile trecute mai sus sunt fără TVA.

**Temeiurile legale pentru prețuri și taxe sunt trecute pe factura de energie, imediat după chenar. Luați și studiați.

***La fel ca postarea precedentă, și aceasta reprezintă un punct de vedere personal, nicidecum un punct de vedere oficial al unui Furnizor de energie electrică sau altă entitate. 

Ai găsit informații utile?