Şi bărbatii gătesc câteodată

Într-o zi, la muncă, după ce îşi consumase nervii cu un client, Tina simţi că glicemia o luă galopant la vale. Coborî deja mult sub axa x, de unde o salută în timp ce creştea în valoare absolută. Îşi dădu seama că fără o pauză în următoarele zece minute şansa să o ia razna creştea exponenţial. Luă decizia că e timpul să şi mănânce. Blocă accesul la calculator şi porni spre bucătărie. În drumul ei ieşi puţin pe terasă să îşi oxigeneze creierul. După ce îşi umplu plămânii cu aer curat din centrul oraşului şi urechile de concertul în La major al claxoanelor, intră în bucătărie. Acolo, doi colegi de muncă discutară aprins despre mâncare şi femei. Îi salută, îşi luă mâncarea şi se aşeză la masă.

-M-a luat la rost prietena-mea că numai porcării mănânc. Şi că nu sunt atent la ce bag în mine, zise unul dintre ei.

-Nu că nu ar fi adevărat. Uită-te la tine! În afară de şaorma nu cred că ştii gustul altei mâncări. Tu nu erai aşa plinuţ când te-ai angajat. Bine, eu zic plinuţ ca să nu te fac gras, zise râzând celălalt.

-Ce să zici şi tu. Cine mai stă să gătească în ziua de azi? Nici măcar colegele noastre nu îşi aduc mâncare de acasă. Nici ele nu mai gătesc, zise primul în timp ce privirea îi alunecă spre masa unde era Tina.

Mirosul ciorbei de burtă cuprinse întreaga încăpere. Viteza cu care Tina făcu să dispară ciorba din farfurie şi pofta pe care o arătă, le aminti celor doi că au stomac. După ce amândoi înghiţiră în sec, de mai multe ori, îşi găsiră cu greu cuvintele să continue discuţia.

-Cu mici excepţii, adăugă primul. Uite Tina e un exemplu. Îşi face timp să gătească şi îşi aduce mâncare la muncă.

-Da. Şi ne face nouă poftă, îl completă al doilea.

Tina îi privi pe cei doi şi ridicându-se de la masă le spuse:

-Nu am gătit eu. Prietenul meu a făcut ciorba.

După ce cei doi îşi adunară feţele de pe jos, o întrebară:

-El găteşte?!

-Ce vi se pare aşa ieşit din comun? Nu-i operaţie pe creier. Ajunge mai repede acasă şi are timp. Uneori găteşte el, alteori gătesc eu, dar de cele mai multe ori gătim împreună. Puteţi încerca şi voi. Nu e greu şi promit că o să vă cadă nimic. Garantez eu!, le zise Tina în timp ce se îndrepta spre ieşire.

Îi auzi pe cei doi şuşotind ceva de cât de prost e Ghiţă, că găteşte şi că face bărbaţii de ruşine.

După porţia de ciorbă, Tina îşi recăpătă puterile şi simţi că poate să le aplice lovitura de graţie. Se opri, se întoarse spre ei şi le zise:

-Ştiţi? Un bărbat trebuie să ştie să facă singur şi altceva în afară să se masturbeze.