Şi bărbatii gătesc câteodată

Într-o zi, la muncă, după ce îşi consumase nervii cu un client, Tina simţi că glicemia o luă galopant la vale. Coborî deja mult sub axa x, de unde o salută în timp ce creştea în valoare absolută. Îşi dădu seama că fără o pauză în următoarele zece minute şansa să o ia razna creştea(…)