Când ai o zi grea

Intră în sufragerie și se așeză lângă Tina. Oftă puternic, îi luă mâinile într-ale lui și o privi în ochi. -Ce zi e azi? întrebă el foarte serios. Tina îngrijorată îi analiză privirea. Se linişti când văzu că e identică celei pe care i-o afișase în ziua când îi dădu vestea că a renunțat la(…)