E bine să fie oameni veseli, dar nici chiar așa

Un domn destul de vesel pătrunse în birou. Dete bineţe, zâmbi şi-şi prezentă pe scurt problema.

-Doamnă dragă, zise el zâmbind, n-am primit factura. Am fost îndrumat la dumneavoastră să mă rezolvaţi, continuă domnul pe acelaşi ton vesel. Apoi ochii lui rămăseseră aţintiţi spre doamna Paulina.

-Imediat! îi răspunse doamna Paulina. Să-mi spuneţi numele dumneavoastră!

La auzul acestor cuvinte, domnul făcu câţiva paşi spre doamna Paulina, întinse mâna, îşi lungi buzele până înspre urechi şi spuse pe un ton aproape poetic.

-Doamnă dragă, sărumâna, eu mă intitulez Gigel Potrivitu.

Pusă în faţa acestei situaţii, doamna Paulina întinse mâna şi-şi spuse numele.

-Se pare că nu vă găsesc în sistem după nume. Uneori mai face din astea. Să-mi spuneţi vă rog pe ce stradă locuiţi, poate aşa reuşesc să vă identific în sistem. 

-Principală nr.122, veni prompt răspunsul. Localitatea Dângău Mare. Cu accent pe mare! şi-i trase cu ochiul doamnei.

După vreo două minute de căutări, doamna Paulina îi spuse.

-Nu vă supăraţi, dar nu vă găsesc. Şi vă văd, aşa, un om vesel, nu cred că o să vă supăraţi, nu? încercă să dreagă oarecum situaţia doamna Paulina.

-Îmi spuneţi, vă rog, cum vă numiţi!

Aceste cuvinte nu-i fură pe plac domnului, pentru că erau cât se poate de masculine, iar el nu văzuse aşa ceva când intrase în birou. Se întoarse înspre direcţia de unde se auziră sunetele, mai mult pentru a se convinge că urechile nu-i joacă nici o festă, şi spuse, de această dată, fără nici un pic de entuziasm poetic:

-Gigel Potrivitu.

Sunetul tastelor g, i, g, e, l, spaţiu, p, o, t, r, i, v, i, t, u, enter îl loveau direct în timpan, dar nu avu ce face. Scurta lui aventură din birou luase sfârşit când vocea masculină îşi făcu simţită prezenţa.

-Am găsit un Gigel Potrivitu, în localitatea Dângău Mare, cu accent pe ce vreţi dumneavoastră, dar nu pe strada Principală 122! Nu ştiu dacă are vreo legătură cu starea de spirit, dar v-am găsit pe strada Birtului la numărul 122.

-Da, eu sunt! spuse nea Gigel. Îşi luă factura şi plecă spre furnizorul de cablu.