Gafa de dimineaţă

În dimineaţa aceea se trezi mult mai bine dispusă decât în celelalte. Era o zi specială. Deschise larg geamul lăsând aerul proaspăt şi rece să pună stăpânire pe cameră. Stătea în geam zâmbind la soarele care îi mângăia obrajii. Brusc simţi un fior care îi străbătu corpul, iar sfârcurile i se întăriseră precum un diamant gata să taie o bucată de sticlă. Chicoti ruşinată de parcă toţi vecinii din blocul de vizavi o priveau ascunşi după perdele, iar ea îi observă.

Făcu un duş, se dădu cu fard şi cu parfum şi se aranjă ca pentru nunta la care visase de când era mică. Emoţia o cuprinse de parcă dintr-o clipă în alta trebuia să apară prinţul ei pe un cal alb, s-o ducă la altar. După o scurtă analiză în faţa oglinzii, încercă să se privească prin ochii unui bărbat. Da, dacă era barbat, sărea pe ea şi o ducea în dormitor.

De această dată nu luă un taxi, nu luă autobuzul, ci preferă să meargă pe jos. Atât bărbaţii cât şi femeile îşi întorceau privirile şi o admirau, iar pentru ea era un cadou pe care fiecare trecător i-l acordă. Când ajunse în faţa firmei la care lucrează, un trecător fascinat de frumuseţea ei, se dezmetici rapid când îşi dădu seama unde dorea să intre şi iî deschise uşa. Îi mulţumi străinului cu un zâmbet larg, cum numai în reclamele pentru pastă de dinţi mai vezi, şi intră. Pe hol se întâlnise cu o colegă care era şi ea toată un zâmbet, chiar dacă abia îşi căra toate lucrurile, având în special grijă să nu rupă gladiolele pe care le avea în mână.

-Vai tu dragă, stai să te ajut să nu le rupi. Îs frumoase, ca toate florile, dar mie nu prea îmi plac. Oricum ar fi păcat să păţească ceva, îi zise şi îi luă o parte din lucruri.

Zâmbetul colegei dispăru încet, acceptă ajutorul ei şi se îndreptară încet spre birourile lor, care erau unul lângă celălalt.

După ce intră şi să aşeză la biroul ei, doar ascultă liniştea. Îşi dori ca întreaga zi să fie la fel ca în acele clipe.

O bătaie scurtă în uşă perturbă oaza de linişte în care se cufundase. Uşa se deschise. Era colega de adineauri.

-Ştiu că ai zis că nu îţi plac, dar florile sunt pentru tine. La mulţi ani! Hai să te pup…